המימד השביעי בע"מ
בית אקרשטיין
מדינת היהודים 103
ת.ד. 2119, הרצליה 46120
טלפון 09-7720757
פקס 09-7720758

www.the7d.co.il