כישורים הפיננסיים / עסקיים המתקדמים שלנו

אנו ידועים בכישורים הפיננסיים / עסקיים המתקדמים שלנו, הכוללים בין השאר גם נושאים מתקדמים אלו :


  • ניהול סיכוני שוק ואשראי, דיווח, מיפוי, מדידה ומודולים
  • נגזרי אשראי,מסחר ועיבוד
  • מערכות מסחר גלובליות ונגזרי הכנסה קבועה FX
  • ניהול הון של נכסי לקוחות מוסדיים ופרטיים
  • חשבונות מנוהלים- ניהול כסף, הלוואות וניירות ערך
  • מדידת ביצועים בתיק האישי
  • קצבאות קבועות ומשתנות
  • אשראי ונתוני התייחסות של הצד הנגדי COUNTERPARTY