שירותי ניהול סיכונים לארגונים גלובליים גדולים, שאינם בנקים

עבור ארגונים גלובליים וגדולים,שאינם מוסדות פיננסיים ,החברה שלנו מספקת את שירותי ניהול הסיכונים הבאים באופן קבוע:


  • סיכוני שוק
  • סיכוני אשראי
  • סיכון תפעולי
  • ניהול חשיפות של - מט"ח, ריבית וסחורות וגדור
  • תחזית מתגלגלת  Rolling Forecast הכוללת את ניתוחי הסיכון כחלק אינטגרלי ומשתלב בתחזית
  • ניתוח ניהול סיכונים בכמה ממדים מקבילים