שירותי ניהול סיכונים למוסדות פיננסיים גדולים

שירותי ניהול הסיכונים שאנו מספקים באופן קבוע למוסדות פיננסיים גדולים, במיוחד בנקים, כוללים:


  • סיכוני שוק
  • סיכוני אשראי
  • סיכון תפעולי
  • מומחיות ביישום באזל II & III
  • ניתוח המרווחים הפיננסיים בעידן של סיכונים