חברות הייטק

האתגריים הייחודיים בחברות הייטק בתחומי התכנון והמימון

 

 • ריבוי שיטות של הכרה בהכנסה Revenue recognition
 • שיטת תכנון פרטנית ברמת העובד הבודד ו/או סוגי עובדים והפעילות הבודדת
 • ניהול מקביל לפי מספר ממדים כמו- ישויות סטטוטוריות , אזורים גאוגרפיים , שיטות הכרה בהכנסה , לקוחות, מוצרים , מרכזי רווח עלות , פרויקטים , מחקר ופיתוח
 • ניהול פרויקטים על פני תקופות ארוכות מעבר לשנה
 • קושי לשילוב הוצאות מימון כוללות בתכנון
הפתרונות הייחודיים של EFI בחברות הייטק 

 

 • תמיכה מלאה בכל שיטות של הכרה בהכנסה Revenue recognition המקובלות בשוק ההייטק
 • תמיכה בשיטת תכנון פרטנית ברמת העובד הבודד ו/או סוגי עובדים והפעילות הבודדת
 • ניהול מקביל לפי מספר ממדים כמו- ישויות סטטוטוריות , אזורים גאוגרפיים , שיטות הכרה בהכנסה , לקוחות, מוצרים , מרכזי רווח עלות , פרויקטים , מחקר ופיתוח עם מספר שיטות העמסה לניתוחי רווחיות
 • ניהול פרויקטים על פני תקופות ארוכות מעבר לשנה
 • מודול גזברות מלא ומקיף לכל פעילויות המימון הנדרשות לרמה התפעולית והניהולית עם ביטוי אוטומטי במערכת התכנון
 • הוצאות/הכנסות המימון החזויות הן חלק אינטגרלי ובלתי נפרד לתקציב ולתחזית המתגלגלת הכוללות את כל המרכיבים על הוצאות / הכנסות המימון