קמעונאות

האתגריים הייחודיים בקמעונאות בתחומי התכנון והמימון

 

  • מורכבות בתכנון המכירות , הנחות, הפרשות, מבצעים
  • תכנון המכירות מפוצל לרמה יומית עם מאפיינים ייחודיים לכל יום כגון : חג, שבת, יום שישי ועוד
  • מורכבות בתכנון הרווח הגולמי והחישובים הכספיים הנגזרים בדוחות הכספיים של עלויות הרכש
  • קושי לשילוב הוצאות מימון כוללות בתכנון
  • מורכבות בניתוחי הרווחיות ברמות הנמוכות (מוצר/לקוח) בעיקר בוורסיות התקציב והתחזית המתגלגלת
 

הפתרונות הייחודיים של EFI בקמעונאות 


  • תמיכה מלאה בתכנון מכירות, , הנחות, הפרשות, מבצעים בכל הווריאציות הקיימות
  • תכנון המכירות מפוצל לרמה יומית עם מאפיינים ייחודיים לכל יום כגון : חג, שבת, יום שישי ועוד עם מנגנון בנייה אוטומטי על בסיס שנים קודמות ויחוס של כל "סוג יום" לסוג המקביל לו בשנת התכנון.
  • מנגנון לתכנון הרווח הגולמי, עלויות הרכש וההפרשות לבונוסים לספקים.
  • מודול התמחיר וניתוח הרווחיות הינו חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממודלי התכנון ומאפשר את ניתוחי הרווחיות ברמות הנמוכות (מוצר/לקוח) , מחד ועד הרמות המרכזות של מרכזי רווח/עלות בעיקר בוורסיות התקציב והתחזית המתגלגלת אבל גם על נתוני בפועל תוך התאמה מלאה לדוחות הכספיים (בפועל, חזויים)
  • הוצאות/הכנסות המימון החזויות הן חלק אינטגרלי ובלתי נפרד לתקציב ולתחזית המתגלגלת הכוללות את כל המרכיבים על הוצאות / הכנסות המימון