חברות אחזקה וניהול נכסים

האתגריים הייחודיים בחברות אחזקה וניהול נכסים בתחומי התכנון והמימון 


  • ריבוי חברות עם תחומי פעילויות שונים ויחסי גומלין ופעולות עסקיות, בין החברות מספר רמות אחזקה ואיחוד בדיווחים הכספיים עם צורך לקזז פעילויות בין חברתיות
  • ניהול נכסים מניבים , רכישות ומכירות של נכסים תוך מימון הרכישות
  • ריבוי יחסי של פעילויות של מיזוגים ורכישות ( Merge & Acquisitions )
  • פעילויות מימון מורכבות עם מינוף גדול ומימון בין חברתי וניהול מימון מרכזי
  • קושי לשילוב הוצאות מימון כוללות בתכנוןהפתרונות הייחודיים של EFI בחברות אחזקה וניהול נכסים 


תמיכה מלאה במספר בלתי מוגבל של חברות, מספר לא מוגבל של רמות איחוד, קיזוזים בין חברתיים ודוחות מאוחדים מלאים על כל דוחות התכנון, תקציב ותחזיות מתגלגלת

  • תמיכה מלאה בניהול נכסים בפועל ועתידי לתחזית לרבות אירועי רכישת ומכירת נכסים מניבים והמימון הנגזר מהם
  • תמיכה בפעילויות של מיזוגים ורכישות(Merge & Acquisitions ) כחלק אינטגרלי מהתכנון
  • מודול גזברות מלא ומקיף לכל פעילויות המימון הנדרשות לרמה התפעולית והניהולית עם ביטוי אוטומטי במערכת התכנון
  • חישוב כספי עתידי לכל ערכי עלות המכירות / עלות הייצור / המלאים לסוף כל תקופת תכנון הוצאות/הכנסות המימון החזויות הן חלק אינטגרלי ובלתי נפרד לתקציב ולתחזית המתגלגלת הכוללות את כל המרכיבים על הוצאות / הכנסות המימון