תעשיה

 

האתגריים הייחודיים בתעשייה בתחומי התכנון והמימון  


מורכבות בתכנון המכירות, הנחות, הפרשות, מבצעים

מורכבות בתכנון הייצור והמלאים והחישובים הכספיים הנגזרים בדוחות הכספיים של עליות הייצור והמכר

קושי לשילוב הוצאות מימון כוללות בתכנון

מורכבות בניתוחי הרווחיות ברמות הנמוכות (מוצר/לקוח) בעיקר בוורסיות התקציב והתחזית המתגלגלת


 

 

הפתרונות הייחודים של EFI בתעשייה

 

  • תמיכה מלאה בתכנון מכירות, , הנחות, הפרשות, מבצעים בכל הווריאציות הקיימות
  • תכנית ייצור הנגזרת מתוכנית המכירות ופרמטרים אחרים
  • חישוב כספי עתידי לכל ערכי עלות המכירות / עלות הייצור / המלאים לסוף כל תקופת תכנון
  • מודול התמחיר וניתוח הרווחיות הינו חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממודלי התכנון ומאפשר את ניתוחי הרווחיות ברמות הנמוכות (מוצר/לקוח) , מחד ועד הרמות המרכזות של מרכזי רווח/עלות בעיקר בוורסיות התקציב והתחזית המתגלגלת אבל גם על נתוני בפועל תוך התאמה מלאה לדוחות הכספיים (בפועל, חזויים).
  • הוצאות/הכנסות המימון החזויות הן חלק אינטגרלי ובלתי נפרד לתקציב ולתחזית המתגלגלת הכוללות את כל המרכיבים על הוצאות / הכנסות המימון.