יפאורה תבורי

יפאורה תבורי היא החברה היצרנית השנייה בגודלה בתחום המשקאות והפצתם בישראל, וכן בעלת יישום SAP מורכב.


היקף היישום של
EFI ביפאורה תבורי הוא רחב ביותר, והמערכת עוזרת לניהול התכנון המקיף והמפורט בארגון למרות שיש SAP, הן בתכנון התקציב השנתי והן בביצוע התחזית המתגלגלת Rolling Forecast  בתדירות חודשית.


היישום של מערכת התקציב וה-
Rolling Forecast ביפאורה תבורי נחשב למורכב ולמתקדם ביותר בישראל בארגון תעשייתי / שיווקי.


התפוקות העיקריות של
EFI לדרג התפעולי וגם לניהולי :


  • תכנית תקציב שנתית מקיפה לדירקטוריון ולהנהלה מהרמה הנמוכה ביותר ועד לדוחות כספיים חזויים מלאים, כולל רווח והפסד, תזרים מזומנים ומאזן של כל החברות 
  • תחזית מתגלגלת Rolling Forecast בזמן אמת על תוצאות עתידיות במספר תרחישים
  • תחזית מתגלגלת Rolling Forecast בזמן אמת של מודול ניתוח הרווחיות של כל המוצרים וסוגי הלקוחות, כולל ניתוח והשוואה של תחזית מתגלגלת של תקציב וגרסאות תחזית מול תוצאות בפועל.