קבוצת XT (לשעבר האחים עופר)


קבוצת XT היא ארגון גלובלי של ניהול נכסים וחברת אחזקות אשר מחזיקה בחברות רבות על פני ענפים רבים ומגוונים, כולל משלוח, תעופה, היי טק, ועוד.


חבילת
EFI משמשת את הנהלת קבוצת XT לנהל את הגזברות שלהם ואת המימון של כל קבוצה. 


במודול התכנון של התחזית המתגלגלת Rolling Forecast, החבילה מאפשרת לקבוצת XT לבצע תחזיות מתגלגלות מלאות ומקיפות, סימולציות עסקיות עדכניות כל הזמן ומימון מתקדם, ועוד.


דוחות התחזית המתגלגלת Rolling Forecast כוללים דוחות כספיים מלאים בעתיד, כגון רווח והפסד, תזרים מזומנים ודוחות מאזן של כל הגופים, כולל דו"חות מאוחדים של כל רמות הקבוצות המחזיקות ותמיכה בכללי קיזוז אוטומטי בין הגופים שלהלן.