הראל ביטוח, השקעות ושירותים פיננסיים בע"מ

הראל ביטוח, השקעות ושירותים פיננסים בע"מ היא אחת החברות הגדולות לביטוח בישראל ומספקת פתרונות פיננסיים וביטוח מקיפים, כולל ביטוח חיים, ביטוח כללי, ביטוח בריאות, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, תעודות סל, ניהול תיקי השקעות וכו´.
kkkk
הראל ביטוח בחרה את חבילת EFI לניהול הגזברות ,המימון, עסקאות המימון ותזרים מזומנים.
kkkk
kkkkk
היא משתלבת בקלות בסביבת SAP כמו כן גם למערכות הביטוח הספציפיות, חבילת EFI מטפלת בכל הפעילות הפיננסיות כגון:

kkkk
 • ריבוי חברות עם האפשרות של מיזוג /הפרדה של קווי פעילות ( ביטוח חיים, אלמנטרי , השקעות ועוד ) תמיכה ביותר מ- 20 ממשקים למערכת ביטוח בזמן אמת ומודולים של SAP בגין כל סוגי תשלומים / תקבולים שבוצעו בפועל והמתוכננים בעתיד
 • תמיכה בכל סוגי עסקאות המימון אשר מנוהלות על ידי הקבוצה לרבות - הלוואות, פיקדונות, ערבויות ונגזרים
 • ניהול יתרות בנק ואופטימיזציה של ההשקעות
 • ניהול מאות חשבונות בבנקים שונים עם אפשרות אוטומטית לחוקים עסקיים ולעשות קיזוז אוטומטי בין חשבונות "לוין" וחשבונות מרכזיים
 • ניהול של מחברת גזברות יומית -הכוללת את כל התחומים של חברות הביטוח, בנקים, מטבעות ועוד
 • ניהול של כל המזומנים ושווה המזומנים
 • ניהול תזרים מזומנים בעבר / בעתיד
 • תמיכה בכל פעולותיו של הגזבר עם הבנקים וברוקרים , כולל - העברות, המרות, עסקאות מימון
 • שליטה אוטומטית ובקרה על כל החוזים והעמלות מול הבנקים
 • שליטה אוטומטית ובקרה על כל הבנקים, כולל על שיעורי הריבית המחויבים / מזוכים ע"י הבנק - ההלוואות, הפיקדונות, עו"ש
 • מגוון דוחות ניהוליים מתקדמים על יתרות בנק והתזרים מזומנים
 • מנגנון התראות אוטומטי לאירועים ומקרים צפויים
 • המלצות אוטומטיות לגזבר ומנהל הכספים