מנגנון גנרי לשליפה וניהול של מידע אוטומטי מאתרים באינטרנט

רקע:


סוויטת ה- EFI מכילה מודול חזק לשליפה אוטומטית ואחזור נתונים ומידע מכל אתרי האינטרנט הרלוונטיים, כגון אתרי הבנקים, אתרי "ברוקרים ", אתר החברה , אתרי אינטרנט גלובליים, אתרי אינטרנט של מתחרים , וכו´.

המודול מנהל באופן אוטומטי את הפקת נתונים ומגדיר אותו כנתוני קלט אוטומטי הן למודול הגזברות והן למודולי התקציב והתחזית המתגלגלת.הבזקים:


מנגנון גנרי לשליפה וניהול של מידע אוטומטי מאתרים באינטרנט כמודול בדיד ואף משלים ואינטגרטיבי למערכת


מנגנון זה שימושי לקלט אינטרנט של כל הקיים באתרי הבנקים של הלקוח (יתרות נכסים והתחייבויות לסוגיהן השונים) ומאפשר לארגון גלובאלי עם ריבוי חברות בחו"ל לקבל תמונה מרוכזת ומפורטת מהירה בעדכניות מידית של כל מצבת הנכסים / התחייבויות הפיננסיות שלו בעולם כפי שמשתקף באתרי הבנקים / ברוקרים בעולם לרבות Global Cash View


ניתן גם לשלוף באמצעות מנגנון זה מידע על משתני שוק של שערי מטבע, אחוזי ריביות ומחירי סחורות ושירותים ולהזין אוטומטית את מערכת הגזברות והתכנון


ניתן גם לשלוף באמצעות מנגנון זה מידע על מתחרים ולהזין אוטומטית את מערכת התכנון