מודול תמחיר וניתוח רווחיות רב ממדי

מערכת התמחיר וניתוח הרווחיות הרב ממדי בנויה על עקרונות הבסיס הבאים :


  • אפשרות להגדרה מספר ממדי ניתוח רווחיות על תוצאות העבר ותחזיות העתיד החל מרמת פריט התוצרת הגמורה / לקוח בודד ועד לרמות העל של מרכזי רווח / עלות ומגזרי פעילויות

  • תמיכה בכל שיטות התמחיר וההעמסות המקובלות לרבות תמחיר לפי פעילויות - ABC

  • המודול ניתן להחלה על נתוני הביצוע בפועל וכן על כל וורסיות התקציב/תכנון/תחזית מתגלגלת כך שניתן להשוות את כל התוצאות, בכל רמות הניתוח בין כל וורסיה.

  • באמצעות מחולל העמסות יש אפשרות למספר בלתי מוגבל של שיטות העמסה ומפתחות העמסה על כל ממדי הרווחיות לניתוח

  • מפתחות ההעמסה ניתנות להזנה ידנית ו/או לייבא טבלאות ונתונים ממערכות המקור של הלקוח כמו מכירות, סעיפי ספר ראשי , נתוני כוח אדם וכדומה.

  • שלמות והתאמה של תוצאות ניתוחי הרווחיות –עבר / עתיד לתוצאות הדוחות הכספיים עבר / עתיד