Rolling Forecast תחזית מתגלגלת

מנהלי כספים רואים בתחזיות המתגלגלות – Rolling Forecast ככלי הניהולי השוטף הטוב ביותר.

עם זאת, הידע המערכתי / פיננסי העמוק הנדרש בתכנון, ואת העובדה שמערכות ה-IT לא נבנו מראש עם אוריינטציה פיננסית, הופכת את היישום שלו למסובך ומורכב , במיוחד עבור ארגונים גלובליים גדולים.


האתגר הגדול בנושא טמון –

איסוף נתונים כמותיים וכספיים המפוזרים על פני מספר מערכות ה-IT שונות ומקורות אחרים (פנימי וחיצוני),

טיפול נבון ואוטומטי בכפילויות וחוסרים של מידע בין המקורות השונים

סינון, זיקוק וטיוב הנתונים למידע הרלוונטי שסמנכ"ל כספים / הנהלה צריך על מנת לנהל ברמה גבוהה.

בנייה אוטומטית, ככל שניתן של התחזית המתגלגלת עם מינימום של השקעת משאבים וזמן של אנשי הכספים .

מערכת EFI תוכננה מראש על ידי מומחים פיננסיים, עבור מומחים פיננסיים.

מודול התחזית המתגלגלת שלה מאפשר ניהול כספים ברמה גבוהה ונותן אפשרות לאנשי הכספים להכניס הנחות עסקיות , מימוניות המתייחסות לתוכניות שלהם, ומספק להם תחזיות מתגלגלות בזמן אמת.

מודול התחזית המתגלגלת של EFI לא בא להחליף את המערכות הקיימות, כגון מערכות CRM G / L, ה-ERP, גזברות, אלא משלים אותם בתבונה ומחלץ את הנתונים הרלוונטיים ממערכות אלה. לפיכך, המודול מאפשר ניהול ברמה גבוהה ונותן אפשרות לסמנכ"ל הכספים /הנהלה לבצע סימולציות ותרחישים על מנת לקבל ניתוחים תוצאות ודוחות כספיים חזויים של העתידמודול התחזית המתגלגלת מאפשר ניהול ברמה גבוהה של הסמנכ"ל הכספים / המנכ"ל ל:

 

 • להגיב באופן מיידי לכל שינוי בשוק או שינויים בסביבה הכלכלית.
 • להבין איך כל פרמטר כמותי / כלכלי / פיננסי משפיע על כל תוצאות הרווח וההפסד , תזרים מזומנים והמאזנים חזויים , היום, מחר, ובמהלך החמש השנים הקרובות.
 • ניתוח לפי ממדים - כל יחידה עסקית, חברה בת, מרכזי רווח / עלות , וחברות אחזקות.
 • להיות ערני להערכת שווי ( LTV ) היבטים , קשיים פוטנציאליים של תזרים מזומנים עתידי, התאמות של יחסים פיננסיים וזמינות קווי אשראי.
 • מזעור החשיפה הפיננסית של החברה וכן ייעול בתחום הניהול סיכונים.
 • ניהול ציפיות המשקיעים בצורה מדויקת יותר
 • גישה מכל מקום ובכל עת
 • יכולות אלו משפיעות ישירות על הרווח הנקי וממקסמות את הערך של החברה.


 

תכונות בולטות נוספות -

 

 • שליפה אוטומטית של נתוני שוק עדכניים ותחזיות לגביהן מהאינטרנט (כגון : שערי מטבעות, שיעורי ריבית , מחירי המניות , מחירי סחורות ושרותים ועוד ),אשר נכנסים כקלט אוטומטי מתעדכן כל מרווח זמן לתחזית, ומשפרים את איכות התחזית המתגלגלת
 • יכולת השוואה בקלות של תרחישים וגרסאות סימולציות ללא הגבלה
 • תחזית מתגלגלת המבוססת בפועל על נתונים פיננסים ( P & L , מאזנים ותזרים מזומנים ) על בסיס מרכז רווח/עלות , חברה, ועד לרמת התאגיד המאוחד
 • ניתוחים מלאים על העתיד, יחסים פיננסיים לכל רמה של מבנה היררכיה
 • רמות חיזוי המתעדכנות בו זמנית (מבחן שמרני, מורחב אופטימי, פסימי, מתח וכו ´) בתוספת חיזוי אישי ללא הגבלה
 • הדמיות תרחישים עסקיים ויכולות ניתוחי רגישות
 • יכולת להשתמש במגמות עבר כדי לבנות תבניות תכנון אוטומטיות
 • השוואת הוורסיות של התקציב, התחזית המתגלגלת והביצוע בפועל בכל רמה, יהיו זה רמות משניים (דוחות כספיים) לרמת פרט של תכנון (כמות חריגות ומחיר של מוצר בודד ) או כל פרמטר אחר
   

לכתבת הרקע להרצאה בגלובס שפורסמה לפני כשנתיים- לחץ כאן
לשמיעת ההרצאה מפורום ה-CFO - לחץ כאן