מודול לתכנון תקציב ובקרה מול ביצוע בפועל

רקע


תקציבים שנתיים משקפים בד"כ את ההנחות והתנאים שהיו בעת הכנת התקציב ומשמשים למעשה כעין הסכם מותנה בין ההנהלה למועצת המנהלים אשר מאבד את הרלוונטיות שלו ככלי ניהול שוטף.

יחד עם זאת, התקציב עדיין מקובל כהנחיה רגולטורית ו"שפת הדיבור" בין מועצת המנהלים להנהלת הארגון.

עם זאת, עבור ארגונים המעוניינים לעבור לתחזיות מתגלגלות בזמן אמת,המהלך יכול להיות מאתגר מאוד.

התהליך ההיסטורי של התקצוב (הכנת התקציב השנתי) הוא הבסיס לתחזיות המתגלגלות המתמשכות.

מודול התקציב של EFI מאפשר לארגונים להתחיל עם תהליך תקצוב שהוא מוכר, ובהדרגה לעבור לתחזיות מתגלגלות .

המודול תומך בתהליך מובנה מונחה תהליכים ומשימות Workflow המאפשר ריבוי משתמשים / תורמים לתקציב עם בקרה על התהליך כולו מלווה בדיווחי התקדמות וסטאטוסים.

התהליך מושג באמצעות מהלך עבודה מובנה בלוחות הזמנים כדי לנהל את השתתפות העובדים.מודול התקציב של EFI מאפשר לארגונים לתכנן תכנית תקציב מקיפה הכוללת את כל הגורמים והנתונים הרלוונטיים כגון : מכירות , שיטות להכרה בהכנסות, תכנון הייצור והמלאי, הוצאות, תכנון כוח אדם , תכנון רכוש קבוע, ועוד.

מאפיינים כלליים


 • תמיכה בריבוי חברות וביצוע דוחות מאוחדים גם על התקציב / תחזיות
 • תמיכה במבנה ארגוני גמיש והירארכי
 • אפשרות תכנון ובקרה וניהול לפי הממדים העסקיים / מרכזי רווח /עלות בהתאם לכל ארגון/ חברה (כגון : מוצרים / לקוחות / מגזרי פעילויות)
 • תמיכה ברב מטבעיות/מדדים לכל אורך שלבי התכנון ותרגום/מידוד למטבע הדיווח של החברה (₪)
 • תקציב- דוחות כספיים חזויים מלאים- רווח והפסד, מאזן , תזרים - נסגרים
 • סינכרוניזציה מלאה בין הדוחות החזויים
 • ממד זמן גמיש, קרי אפשרות לתכנון תקציב לאופק תכנון של מספר שנים וברזולוציית זמן משתנה (חודש, רבעון)
 • אפשרות ליצירת תחזית מתגלגלת – Rolling Forecast כחלק אינטגרלי ממערך התכנון התקציבי
 • אפשרות לשימוש במגמות העבר על מנת לבנות תבניות תכנון אוטומטיות
 • ניתוחי רווחיות ותמחיר(עבר/תקציב/תכנון) חתכים לפי ממדים עסקיים שיוגדרו (כמו- מוצרים , לקוחות, מגזרי פעילויות ) כחלק אינטגרלי ממערך התכנון והבקרה
 • אפשרות לריבוי וורסיות תכנון וסימולציות
 • הרשאות גמישות ומובנות על ידי: החברה, גרסה, טבלה, מסך עדכון
 • מודול Workflow מוטבע בתקציב ובתהליך התחזית המתגלגלת המאפשר ריבוי משתמשים / תורמים לתקציב עם בקרה על התהליך כולו מלווה בדיווחי התקדמות וסטאטוסים.
 • השוואת וורסיות סימולציות בחתכים שונים לרבות מול ביצוע בפועל וכן בין וורסיות תכנון
 • שילוב העסקות הממוניות (הלוואות, אג"ח, נגזרים) כחלק אוטומטי בתקציב/תחזית
 • מערך הרשאות פרמטרי לפי חברה/וורסיה/מרכז רווח /מסך עדכון.
 • אפשרות ליצוא לגיליון אקסל כל שאילתה / דוח במערכת


תתי מערכי עזר לתכנון


המערכת מגיעה עם תתי מערכי העזר לתכנון , מוכנים מראש , לרבות –

 

 • תכנון מכירות
 • תכנון הנחות ועמלות ממכירות
 • תכנון הוצאות – קבועות / משתנות
 • תכנון הייצור ותכנון מלאי ועלות הייצור לרבות – עצי מוצר
 • תכנן כוח אדם
 • תכנון השקעות ורכוש קבוע
 • תכנון כל עסקות המימון הקיימות לרבות הלוואות , אג"ח ונגזרים
 • תכנון פרויקטים
 • העמסות הוצאות ומרכזי עלות על מרכזי רווח


תת מערך לבניית מערכי תכנון דינמיים


בגין כל נושא חריג ולא סטנדרטי המערכת מכילה תת מערך לבניית מערכי תכנון דינמיים רב ממדיים אשר בו ניתן ע"י כלכלן (ולא איש תוכנה) לבצע את הפעילויות הבאות–

 

 • ניתן להגדיר ממדים עסקיים ללא הגבלה
 • אפשרות לשיוך תכונות לכל ממד עסקי
 • אפשרות להגדרת קוביות תכנון על בסיס אותם ממדים ונתונים אחרים בד"כ- נתוני שנה קודמת כבסיס לתכנון העתידי
 • אפשרות להגדרת נוסחאות חישוב בתוך קובית התכנון ובין קוביות (למשל- עמלות על בסיס מכירות)