מערכת גזברות כוללת

רקע


סוויטת ה EFI של המימד השביעי גאה להיות מודול הגזברות המתקדם והמקיף ביותר המכיל לא רק את הפונקציות הקלאסיות של מערכת גזברות כוללת, אלא גם תומכת בתכנון, גילוי ויכולות חיזוי.

המודול משלב את כל הנתונים הארגוניים הרלוונטיים עם יכולות גזברות חזקות, כגון :


 

 • ייעול ניהול תזרים מזומנים מכל המקורות והגורמים, מזעור הוצאות מימון או מקסום הכנסות מימון
 • ניהול סיכונים , לרבות סיכוני מטבע, סיכוני ריביות וטיפול בהגנות וגידורים
 • תחזית תזרים מזומנים בזמן אמת ויתרות בנק
 • שליטה אוטומטית ובקרה על ריבית ועמלות הבנקים
 • התראות אוטומטיות והמלצות למשתמשים בשלוב עם ידידותיות למשתמש של העבודה היומיומית


 

לחברות שאין להן מערכת גזברות (TMS ), מודול הגזברות של EFI מספק פתרון מושלם לניהול חשבונותיהם בבנקים, נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות.


בחברות שבהם כבר יש מערכת גזברות(TMS), מודול הגזברות של EFI פועל כממשק אינטליגנטי שמבטיח כי הנתונים המגיעים ממערכות סמוכות כגון G / L, ERP ובנקים הוא מדויק ועקבי.
הבזקים -

 

 • טיפול מקיף כולל , יסודי ופרטני בכל מרכיבי הגזברות בארץ ובעולם
 • פונקציונלית רחבה הן לדרג התפעולי והן לדרג הניהולי
 • מנגנון גנרי לשליפה וניהול של מידע אוטומטי מאתרים באינטרנט כמודול משלים ואינטגרטיבי למערכת
 • מנגנון זה שימושי לקלט אינטרנט של כל הקיים באתרי הבנקים של הלקוח (יתרות נכסים והתחייבויות לסוגיהן השונים)
 • מנגנון אוטומטי לקלט מספקים ישראלים של תנועות/יתרות מהבנקים לרבות – "מטאור" , "סילברנט" , "בזק זהב" .
 • ניהול יתרות ותנועות בנקים וכל סוגי הנכסים/התחייבויות
 • מגוון מחברות גזבר בפורמטים שונים ומגוונים
 • ניהול שווה המזומן לרבות פיקדונות יומיים וקצובים בבנקים
 • ניתוח רב ממדי של תזרים המזומנים בפועל
 • תחזית תזרים מזומנים לטווח היומי/קצר/ארוך
 • תמיכה מלאה כל פעולות והנחיות הגזבר לבנקים לרבות- העברות בין חשבונות/לצד ג, המרות מט"ח , עסקות ממוניות עסקות הגנה ונגזרים
 • תמיכה בניהול חוב הארגון לרבות הלוואות מבנקים/צד ג/לצד ג/בעלי עניין ואג"ח שהונפקה בכל הפרמטרים הקיימים בארץ ובעולם בניהול הלוואות ולוחות סילוקין
 • תמיכה במגוון הנגזרים הקיימים בעולם לרבות - נגזרי מטבע, נגזרי ריבית ונגזרי סחורות ושירותים
 • ניהול חשיפות והגנות מט"ח וריביות
 • בקרה על פעילות הבנקים – הסכמי עמלות, ריביות (עו"ש , הלוואות, פיקדונות)
 • מנגנון רב עוצמה ופרמטרי לממשקי ERP , המערכת מכילה יותר מ-20 סוגי ממשקים שונים לתקבולים/תשלומים, כרטיסי אשראי, מס"ב גביה, מס"ב תשלומים ועוד
 • תיק השקעות עם חישובי תשואות מודרני כחלק אינטגרלי (או נפרד) ממודול הגזברות
 • שלוב ותאימות מלאה עם מודול התקציב והתחזית המתגלגלת של ה-EFI