EFI – Enterprise Financial Intelligence

רקע:

מערכת EFI (Enterprise Financial Intelligence) תוכננה במיוחד כדי לענות על הסוגיות והאתגרים שהניהול הגלובלי (דירקטוריון , מנכ"ל, וסמנכ"ל כספים ) עומד בפניו על בסיס יומי.


אתגרים אלה יכולים להיות :

  • מערכות פנימיות וחיצוניות מרובות לא מעודכנות וחסרות יכולות סנכרון (אפילו בתוך מערכות ה-ERP)
  • חוסר בשליטה בזמן אמת- התקציב להנהלה והתחזית המתגלגלת לא כוללות בחשבון את כל האירועים העסקיים, המימוניים ואת השינויים במגמות השוק
  • היעדר כלים מקיפים לביצוע סימולציות תוך שינוי הגורמים הפנימיים והחיצוניים
  • דרישות הרגולטוריות המחמירות והחדשות : ACT SOX לארה"ב ו IFRS ובאזל 2 ובאזל 3 לאירופה
 

רוב מערכות התמיכה הכספיות, כגון G / L, ה-ERP , CRM, HR ואפילו ספקים גדולים כמו פתרונות CPM וה- BI  נבנו כדי לענות רק על אזור פונקציונאלי מסוים והם חסרי יכולת מלאה לתת למקבלי ההחלטות לראות את התמונה הפיננסית השלמה.


בסביבה הדינמית של היום, יש צורך לראות תחזית מלאה על העסק וכן להיות מעודכנים בשינויים בזמן אמת.


כדי לענות על אתגרים חשובים אלו, סוויטת EFI מספקת ניהול בזמן אמת הכולל:

  • תחזיות של דוחות כספיים מלאים נסגרים בזמן אמת
  • ניהול סיכונים וחשיפה למטבעות, ריביות ומחירי סחורות ושירותים
  • התראות אוטומטיות והמלצות לפעולה בזמן אמת
  • שליפת מידע אוטומטית מהאינטרנט מאתרי הבנקים, נתוני שוק ומידע על המתחרים
  • המקורות מידע של מערכת EFI מורכבים מנתונים ממערכת המידע של הארגון (כגון: הזמנות חדשות) מחד, ונתונים הרלוונטיים בשוק (כגון: שערי מטבע, אחוזי ריבית) ואירועים חיצוניים אחרים המשפיעים על התחזית של החברה כמו לדוגמה פעולות של המתחרים
 


עם EFI, מועצת המנהלים , המנכ"ל והסמנכ"ל כספים יכולים בקלות להתגבר על תכנון, תקצוב וחיזוי, וכן גם על צווארי בקבוק ולהשיג יתרון עסקי בזמן אמת על פני המתחרים.


מערכת EFI יודעת כיצד להפיק באופן אוטומטי את כל הנתונים הרלוונטיים מכל המערכות התומכות, אשר מבוססים על התכניות האסטרטגיות והנחות השוק שהסמנכ"ל כספים והצוות הפיננסי גיבשו, והיא מבצעת תחזיות מתגלגלות מדויקות ומקיפות לכל תקופת זמן ועבור מספר תרחישים עסקיים. חישובים אלה מתבצעים בזמן אמת ומאוחדים על פני כל המימד העסקי של החברה כדוגמת קווי מוצרים, פרויקטים וישויות בקבוצה וכו´.


לכתבת הרקע להרצאה בגלובס שפורסמה לפני כשנתיים- לחץ כאן

לשמיעת ההרצאה מפורום ה-CFO - לחץ כאן