שירותי ניהול סיכונים- רקע

למעלה מ- 12 שנים בנקים, מוסדות פיננסיים וארגונים גדולים מסתמכים על המימד השביעי לספק להם שירותים מקצועיים לניהול סיכונים.

לחברה שלנו מומחים גדולים בתחום ניהול הסיכונים , על כל היבטיו , והיא ידועה בקידום ופיתוח תחום חשוב זה בישראל.